Kontakt os

Marianne Falkenstrøm Quist

Beboerinddragelseskonsulent

Marianne har et fantastisk overblik og en gave for at involvere og inddrage asylansøgerne på Center Jelling. Kontakt Marianne hvis du har spørgsmål til aktiviteter på Center Jelling eller samarbejde med beboere på centeret.

Sidsel Petersen

Koordinator

Sidsel er en energisk idéudvikler, der ser samspil og synergieffekter mellem projekter. Hun kan få selv en spæd idé til at blive et fedt samskabelsesprojekt. Sidsel får tingene til at ske og elsker at engagere sig i lokalsamfundet. Kontakt sidsel, hvis du har en idé til en aktivitet eller vil høre nærmere om mulighederne i Sammen om Jelling.

Ansøg til projekt – Har du en god idé?

Kunne DU tænke dig at starte en aktivitet i Jelling? Så kan du søge penge fra vores samskabelsespulje og få hjælp til at komme i gang! 

Vi kan støtte med at organisere, finde lokale (i Røde Kors’ lokaler på Fårupvej 10) og vores samskabelsespulje kan dække omkostninger i forbindelse med opstart af aktiviteten, såsom indkøb af materialer og værktøj. Vi betaler ikke driftsomkostninger. 

Puljen er ikke begrænset i forhold til hvilke emner eller aktivitetstyper vi støtter, det eneste krav vi stiller er, at aktiviteten skal være åben for alle der ønsker at deltage. 

Ansøgning og eventuelle spørgsmål sendes som email til marf@redcross.dk og skal indeholde: en aktivitetsbeskrivelse, en oversigt over frivillige tilknyttet aktiviteten samt et budget.