Om os

Sammen om Jelling er et medborgerprojekt der skal skabe rammer for nye aktiviteter i Jelling og derigennem skabe grobund for nye fællesskaber.

Sammen om Jelling vil sikre aktiviteter med plads til alle uanset baggrund, hvor der er mulighed for at møde de medborgere i Jelling, du måske ikke ser i din dagligdag. 

Samskabelse

Kunne DU tænke dig at starte en aktivitet i Jelling? Så kan du søge penge fra vores samskabelsespulje og få hjælp til at komme i gang! 

Vi kan støtte med at organisere, finde lokale (i Røde Kors’ lokaler på Fårupvej 10) og vores samskabelsespulje kan dække omkostninger i forbindelse med opstart af aktiviteten, såsom indkøb af materialer og værktøj. Vi betaler ikke driftsomkostninger. 

Sammen om Jelling er et projekt for og med alle

Sammen om Jelling samarbejder bl.a. med Kirken i Jelling, som gerne vil lave fællesspisning med musik, FOF – hvor vi laver yoga sammen, biblioteket, Bokseren Haris som garanterer sved på panden og god motion, Kongernes Jelling, Jelling Forenede Sportsklubber og andre lokale institutioner, foreninger og forretningsdrivende. 

Jelling har 3500 indbyggere og et aktivt foreningsliv, men også et foreningsliv som eksisterer i bobler, hvor målgrupper typisk mødes med andre, som ligner dem selv. På samme måde er byens asylcenter sin egen boble. Sammen om Jelling blev til med en ambition om at bryde disse bobler og i stedet skabe fællesskaber på tværs. Muligheden for at realisere dette bød sig, da Nordeas pulje Her Bor Vi søgte ”lokale ildsjæle og foreninger til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i netop deres by.”. Røde Kors fik bevilliget 500.000 til formålet om at skabe lokale fællesskaber og realisere Sammen om Jelling. 

Sammen om Jelling vil understøtte og udvide det aktive lokalsamfund i Jelling. Ved at åbne for flere mellemfolkelige møder og styrke fællesskab på tværs af byens bobler, vil Sammen om Jelling sikre interaktion på tværs og inklusion af målgrupper som i Jelling ikke har en naturlig plads i foreningslivet. Herunder unge, socialt udsatte og asylansøgere. 

For at skabe disse fællesskaber sætter Sammen om Jelling rammen for aktiviteter på tværs af institutioner, foreninger og kulturliv. Aktiviteterne faciliteres af lokale borgere eller asylanter, som kan involvere sig direkte i projektet, ved at stå for aktiviteter eller lokale foreninger som kan byde ind. Når aktiviteterne bliver en del af Sammen om Jelling, bliver de kommunikeret via den digitale platform (se aktiviteter under events).

Sammen om Jelling er et projekt for og med alle. Vi har derfor, som en del af projektet, oprettet en Samskabelsespulje, som skal give alle mulighed for at byde ind og opstarte en aktivitet eller en begivenhed. Det eneste krav vi stiller er, at aktiviteten skal være åben for alle. Så hvis du har en idé til en aktivitet du godt kunne tænke dig at starte op, kan du læse her og få mere information om, hvordan du kan søge penge fra vores samskabelsespulje. 

Røde Kors er med til at stille de fysiske rammer for aktiviteterne. Det tæller bl.a.

Asylcenterets skole

Skolen står typisk tom hver dag fra kl. 14, og med Sammen om Jelling ønsker vi at fylde den med folkeoplysende aktiviteter. 

Asylcenterets café

Asylcenterets cafe vil blive gjort offentlig, så der kan skabes aktivitet og kulturmøder på tværs af fællesskaber i Jelling, hvor man både kan mødes uformelt over kaffe og et spil, skabe aktiviteter sammen eller bruge cafeens have.

Værkstedsfællesskab

Vi ønsker at skabe et værkstedsfællesskab inspireret af Makerspace-idéen, hvor borgere og foreninger kan byde ind og bruge faciliteterne i deres arbejde. Inden for rammerne vil der være repaircafé, en grejbank og nogle faste værksteder såsom syværksted og et simpelt træværksted.