Asylansøgere og Jellingborgere mødtes for at lære at lave deres helt egen podcast gennem projektet Sammen om Jelling. Anne Neimann fra Brandbjerg Højskole underviste deltagerne ud fra spændende lytteoplevelser.

På kurset fik deltagerne “hands on” og gik i gang med at eksperimentere med Clean Sound, fortællestemmer og interviewteknik. I små grupper mødtes beboere fra asylcenteret med en Jellingborger og sammen fik de til opgave at producere en lille podcast om “Et minde”.

Deltagerne havde alle forskellige grunde til at være med. Nogle ville gerne lære mediet for at kunne levendegøre fortællinger i deres forening eller deres personlige historie. Andre var blot nysgerrige eller på jagt efter nye teknikker til bedre optagelser.

Kurset var et perfekt bevis på, hvad der sker, når vi mødes på tværs af byen om en aktivitet: I starten er vi lidt tilbageholdende, men i takt med, at vi mødes i et samarbejde vi alle har interesse i, så opstår den spændende samtale, hvor et naturligt fællesskab med sparring, grin og nysgerrighed opstår.

Kurset sluttede med en lyttebiograf, hvor vi hørte hinandens eksperimenter,
gav feedback og gode ideer til den fortsatte udvikling. Du kan høre de fine resultater lige her under: 

 

En tidlig morgen i Zambia

med Astrid Skjoldborg Glans med Theresa | Om at mindes sit hjemland

En ildelugtende fisk

med Konstantin Baldin med Sophie Qvarfot | Om at være høflig som rejsende

Farvel Rusland

med Sophie Q med Konstantin | Om at forlade Rusland som som LGBT'er

Ikke bare et stykke stof

med Marianne F. Quist med Zarah Mohammed | Om at gå med tørklæde i Danmark

Lyden af barndom

med Ole Grandgaard Olesen med interviewer Vahid Vaziri | Om at mindes dagene i det høje græs

Vi er blevet begejstret for podcast som medie, og vi vil arbejde videre med at fortælle historier. Har du fået lyst til at være med som idémager, interviewer, fortæller, dramaturg eller klipper så send en mail, så brainstormer vi videre på formen sammen.