Sammen om Jellings Samskabelspulje!

 

Projektet “Sammen om Jelling” åbner nu op for Samskabelsespuljen, hvor der kan søges midler til projekter, der støtter lokalsamfundet i Jelling

Røde Kors åbner nu op for Samskabelsespuljen i projektet Sammen om Jelling, som skal søges inden den 15. februar 2022. Vi ved, at der er mange kreative ildsjæle med gode ideer til at udvikle Jelling, så læs med her. I Sammen om Jelling har vi oprettet en pulje, hvor du kan ansøge om midler til at opstarte og gennemføre aktiviteter. Så hvis du drømmer om at arrangere fællesspisning, en dragefestival, brætspilsaften, podcast, løbeklub, filmklub eller noget helt andet I din by, er Samskabelsespuljen et godt sted for dig. Vi vægter samskabelse, sammenhold og selvbestemmelse højt og sætter stor pris på inputs fra både Jellingborgere og centerets beboere. Vi har gennem mange år haft gode erfaringer med arbejdsfællesskaber, hvor grupper mødes omkring en aktivitet, de kan lave sammen, så der bliver et konkret fokus for samværet. Vi stiller lokaler til rådighed og hjælper med at gøre din idé til virkelighed, hvis du ønsker sparring i forbindelse med dette. Det eneste krav, vi stiller, er, at aktiviteten er åben for alle i lokalsamfundet.

Om Samskabelsespuljen

Sammen om Jelling er et projekt støttet af Nordea fonden givet til Røde Kors på Jelling asylcenter. Projektet har som ambition at støtte og udvide det aktive lokalsamfund i Jelling, og det har til formål at åbne for flere mellemfolkelige møder og styrke fællesskab på tværs af byen. Som en del af projektet arrangerer vi aktiviteter med forskellige samarbejdspartnere, hvor alle byens beboere er velkomne. Du kan læse mere om vores events her www.sammenomjelling.dk/events/. For at styrke samskabelsen og hjælpe denne med at gro åbner vi nu op for Samskabelsespuljen, hvor Røde Kors vil give midler og hjælpe dig med at udvikle dit unikke projekt eller aktivitet. Vi har mulighed for at støtte økonomisk, at sætte lokaler til rådighed og med idéudvikling og afvikling af aktiviteter i det ønskede omfang. Det er vores håb, at aktiviteterne skaber et fællesskab under de forskellige events, og efter. Målet er, at aktiviteterne bliver selvkørende, så arrangørerne oplever at have ejerskab over deres aktiviteter.

 

{

Aktiviteterne handler om venskab og fællesskab for mig

– Beboer på asylcenteret

Hvad skal du gøre, hvis du går med en god idé?

Hvis du har lyst til at være med i projektet, er du meget velkommen til at komme til vores events og hilse på. Dette en en måde at møde centerets beboere på og snakke med dem om deres behov og lyst. Hvis du går med en særlig drøm eller idé, er du velkommen til at skrive til marf@redcross.dk med din ansøgning (skemaet kan findes nedenunder) inden den 15. februar. Så vender vi tilbage til dig med vores inputs og muligheder for at udfolde din idé, som vil blive diskuteret i samarbejde med vores dygtige styregruppe, der består af Jellingborgere såvel som centerets beboere. På denne måde sikrer vi, at aktiviteterne er meningsfulde for flere partere. Din idéer kan være mere eller mindre konkret alt efter, hvor langt du er i processen. Vi udvikler sammen, og efter udviklingen står vi gerne til rådighed, når aktiviteten udfoldes. Vi er på centeret allerede i gang med at udvikle projekter som en podcast og en workshop til at lave og flyve med drager, så hvis du har lyst til at hjælpe med dette, er du også meget velkommen til at tage fat i os. Se mere under “Events”. 

Ansøgningen til Samskabelsespuljen kan findes lige her og skal senest sendes til marf@redcross.dk inden den 15. februar